Müşteri yukarıda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır. Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse müsaitlik durumu var ise talebini ve ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılabilir. Başka türlü belirtilmedikçe, kokan , akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvanın tesislere sokulması yasaktır.

Müşterinin tesislerdeki konaklama esnasında meydana gelebilecek her türlü hırsızlık, kayıp ve hasarından İşletmemiz sorumlu değildir. Rezervasyon bedeline, rezervasyonda, ayrı ayrı belirtilen tüm hizmetler dahildir. Belirtilmemiş hizmetler ve işletmede alınacak ekstra ürün ve hizmetler extra ücrete tabidir. Müşteri ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili değişiklik isteğini 7 gün önceden yazılı olarak belirtmediği sürece işbu rezervasyon sözleşmesinde yazılı konaklama şekilleri geçerlidir. İşletme gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıç tarihinden 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirip veya iptal edebilir. Müşteri bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde, rezervasyonunun iptal edilip, ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz. Ödeme kredi kartı ile yapıldı ise; kredi kartı komisyonu, müşteriye iade tutarından tenzil edilip kredi kartına iade edilir.

Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile rezervasyon tarihinin başlamasından 7 gün öncesine kadar iptal- talep etmesi halinde konaklama bedelinin %35'inden az olmamak üzere işletme tarafından belirlenecek işlem ücretini, 7 günden az bir süre kala ise konaklama ücretinin tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hususta TURSAB mevzuatı ve Uluslar arası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder. Sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğa olayları, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, grev ve protesto gibi durumlarda eksik veya hizmet vermemesinden dolayı olaylardan doğan durumlarda işletme sorumlu tutulamaz. Müşteri konaklama esnasında her hangi bir durumdan dolayı şikayetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.

Müşteri, işletmeye yaptığı rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen işletmemiz hakkında her türlü bilgiyi aldıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder. Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order ,sanal pos ,havale veya eft, ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini yukarıdaki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.

Taraflar arasında her türlü , e-posta, fax mesajlaşmaları kat'i delil niteliğinde sayılacak olup, işletme kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe , bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul beyan ederler.

Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümü için, taraflar TÜRSAB Tahkim Kurulunun tahkim yetkisini beraberce belirlemiş ve kabul etmiş olup, gerek tüketici sorunları hakem heyetleri gerekse tüketici mahkemeleri nezdinde müracaatta bulunulmayacağı ve evvelemirde meselenin tahkim sureti ile halli cihetine gidileceği hususunda mutabıktırlar. Tahkim kararlarına ve sair itirazların halline ilişkin açılacak dava ve icra takiplerinde İstanbul Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir. The D'hotel Cesme Spa & Resort bu sözleşmede değişiklik haklarını saklı tutar ve tüm hakları saklıdır.